اطلاعیه پروژه مروارید یک (اتصال برق مشاعات)

اطلاعیه پروژه مروارید یک (اتصال برق مشاعات)

اعضا محترم پروژه مروارید ۱ 
با سلام ، پیرو اطلاعیه قبلی در خصوص برقدار شدن پست برق پروژه، به اطلاع می رساند طی پیگیری های انجام شده در خصوص نصب کنتور برق اختصاصی (مشاعات) و برقراری جریان امروز پنج شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۲۴ با وصل کلید ترانس، برق مشاعات پروژه وصل گردید همچنین با پیگیری های مکرر انجام شده در خصوص اجرای بخش عمومی پست برق (برق واحدها) یک دستگاه ترانس به همراه تابلو فشار ضعیف از شرکت توزیع برق به پروژه ارسال شد و ان شااله عملیات اجرایی شامل نصب ترانس ، اصلاح تابلو و اتصال به باسداکت به زودی انجام خواهد شد 
شرکت نامی اریکه پارسیان ضمن تشکر از صبر و شکیبایی شما اعضا محترم امید دارد با حمایت شما عزیزان گام های بعدی را تا رسیدن به مرحله برقراری جریان بخش عمومی پست به سرعت بردارد