• اسکلت فلزی - بلوک هبلکس
  • اسکلت بتنی - بلوک هبلکس
  • پروژه در شهرک دانشگاه شریف واقع شده است
  • صرفا جهت پیش ثبت نام میباشد و در حال حاضر پروژه ای تعریف نشده است
  • برج باغ فردیس همجوار دهکده زیبای فردیس و پارک تندرستی در منطقه ای لوکس قرار گرفته است
  • بلوک C پروژه ونوس هوم‌لند