اطلاعیه پروژه مروارید یک ( اتصال پست برق به برق شهری)

اطلاعیه پروژه مروارید یک ( اتصال پست برق به برق شهری)

به نام خدا 
امروز سه شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۰۴  با اعمال خاموشی و اجرای مفصل کابل ۲۰ کیلوولت، پست برق پروژه مروارید ۱ برق دار شد. ضمن تبریک به اعضای محترم پروژه ذکر ۲ نکته حایز اهمیت میباشد :
۱- برقدار شدن پست برق به معنی برقراری جریان نمی باشد و بهره برداری از آن پس از نصب کنتور اختصاصی که مختص مصارف مشاعات برج است میسر خواهد شد که با قول مساعدت مدیران شرکت برق  ان شااله بزودی انجام خواهد شد. 
۲- وصل برق داخل واحدها منوط به تامین و نصب تجهیزات لازم در پست برق میباشد که طبق قرارداد تماما در تعهد شرکت توزیع برق بوده و شرکت نامی اریکه پارسیان با پیگیری مضاعف سعی در سرعت بخشیدن به این امور را دارد